คำแนะนำการปลูกพืชมีเหง้า

 

ปลูกในบริเวณที่มีร่มเงาแสงรำไร แดดไม่แรง

 

อย่าปลูกลึกจากผิวดินเกิน 1-2 นิ้ว เพราะเป็นพืชระบบรากตื้น รากต้องการอากาศตามผิวดิน

หากปลูกยิ่งลึก ดินยิ่งแน่น หน่อใหม่จะแทงพ้นดินได้ยาก เหง้าจะขยายขนาดได้ลำบาก

 

กลบดินรดน้ำแล้ว เอามือกด ๆ ดินให้ติด ๆ ราก

 

หลีกเลี่ยงการปลูกบริเวณที่อาจมีน้ำท่วมขังเหง้าและรากได้

 

หมายเหตุ

ต้นกระวาน เร่วหอม ว่านสาวหลงนั้น ต้นแม่จะอยู่เป็นพี่เลี้ยงให้เหง้าสร้างหน่อใหม่สักระยะหนึ่ง จากนั้นต้นแม่จะเหี่ยวแห้งไปตามวงรอบอายุ  (ใบไหนแห้งตัดทิ้งได้ ใบไหนยังสดเอาไว้ก่อนเป็นวงจรปกติ