คำแนะนำการปลูกพืชมีเหง้า

 

ปลูกในบริเวณที่มีร่มเงาแสงรำไร แดดไม่แรง

 

อย่าปลูกลึกจากผิวดินเกิน 1-2 นิ้ว เพราะเป็นพืชระบบรากตื้น รากต้องการอากาศตามผิวดิน

หากปลูกยิ่งลึก ดินยิ่งแน่น หน่อใหม่จะแทงพ้นดินได้ยาก เหง้าจะขยายขนาดได้ลำบาก

 

กลบดินรดน้ำแล้ว เอามือกด ๆ ดินให้ติด ๆ ราก

 

หลีกเลี่ยงบริเวณที่อาจมีน้ำท่วมขังเหง้าและรากได้