ต้นเหลียง

หรือผักเหลียง หรือผักเหนียง ไม้ยืนต้นทรงพุ่มสูงประมาณ 2 เมตร ขึ้นได้ดีในที่มีร่มเงา สามารถนำไปปลูกเป็นไม้ประกับด้วยความที่ใบเขียวทั้งปี และใบอ่อนยังเป็นที่นิยมนำไปทำกับข้าวเช่น ผักเหลียงผัดหข่ แกงเหลียง ฯ