• ต้นธัมมัง

    หรือต้นใบแมงดา เนื่องจากมีกลิ่นของใบเหมือนตัวแมงดานาที่จับมาทำน้ำพริกแมงดาโดยนำใบของมันมาใช้ตำหรืออะงไฟเมื่อทำปลาย่างแทนตัวแมงดาได้อย่างแยกไม่ออก

  • ใบแมงดา

    กลิ่นหอมเหมือนตัวแมงดานาเมื่อนำมาประกอบอาหารอย่างแยกกันไม่ออก