เหง้าต้นดาหลา

  • ต้นดาหลา

    ปลูกเป็นไม้ประดับ และดอกสามารถนำมาทำอาหารและรับประทานสดได้

  • ดอกดาหลา

    สีให้เลือก ดอกสีแดง สีชมพู สีขาว และสีชมพูแซมแดง