ลูกสำรอง

  • ลูกสำรอง

    มีกากใยสูง ช่วยรปับสมดุลย์การย่อยอาหาร แก้ร้อนในกระหาวน้ำ

  • ลูกสำรอง (หลังจากแช่น้ำ)