• สมุนไพรเนื้อในเหง้าสีเหลือง

  • เป็นทั้งเครื่องเทศและยา

  • ลดการจุกเสียดท้องอย่างได้ผล