พืชปลูกเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้าน กลิ่นหอมทั่วทั้งราก ลำต้น และใบ