พืชจากป่าดิบชื้นเทือกเขาบรรทัด ชายแดนตราด - กัมพูชาที่มากด้วยสรรพคุณทางยาสมุนไพรทั้งเหง้า ลำต้น ใบ ใช้ปรุงอาหารทั้งต้ม แกง แกงเผ็ด รวมถึงการปลูกเป็นไม้ประดับ มีดอกสีแดงสวยสดควรค่าแก่การอนุรักษ์

  • ไม่ได้ซึมกระทือดังว่า...

  • เป็นทั้งไม้ดอกไม้ประดับ

  • เป็นทั้งเครื่องเทศและตัวยาสมุนไพร

  • หัวกระทือ

    มีสรรพคุณช่วยเพิ่มภาวะสมดุลย์ของการย่อยอาหาร ช่วยเพิ่มการระบายผายเรอ
    ใช้เป็นเครื่องเทศ และอาหารโดยตำเป็นเครื่องน้ำพริกแกง และทำแกงป่า แกงเผ็ด รสชาดดี มีกลิ่นหอม