• หน่อสด รสเผ็ดร้อน

  • อุดมด้วยสรรพคุณทางยาแก้จุกเสียดและลมในกระเพาะ

  • กลิ่นหอม รสเผ็ดร้อนเฉพาะตัว

ทุกช่อทางการติดต่อ....

หรือรายละเอียดพร้อมแผนที่ที่ตั้งสวน

https://goo.gl/maps/YQgaDEjMq1C2

ต้นอ่อนด้านในของหน่อกระวานสดเมื่อลอกกาบใบชั้นนอกออกแล้ว