กระถางพร้อมปลูก (Seed Stick Pot)
วัสดุที่ขึ้นรูปเป็นกระถางผลิตจากใยมะพร้าวอัดผสมกาวแป้งเปียก สามารถย่อยสลายได้ในระยะยาว มีขนาดความสูง 4 นิ้ว ความกว้างปากกระถาง 4 นิ้ว
ภายในบรรจุดินพร้อมปลูกที่เป็นส่วนผสมของอินทรีย์วัตถุที่ผ่านกระบวนการหมักย่อยแบบโปร่งอากาศกับที่อยู่ในรังเลี้ยงไส้เดือน (Earthworm Bedding) ทำให้ดินมีธาตุอาหารสูงเหมาะสำหรับพืช
นอกจากนี้ ยังมีเมล็ดกรีนโอ๊ค (Green Oak) บรรจุกันความชื้นในกระดาษฟลอยด์ เมื่อเปิดฝากระถางแล้ว หยอดเมล็ดลงในดินแล้วรดน้ำปลูกได้เลย

ทุกช่องทางการติดต่อ...

หรือรายละเอียดพร้อมแผนที่ที่ตั้งสวน..

https://goo.gl/maps/YQgaDEjMq1C2