• มูลไส้เดือน ขนาดบรรจุ 1 กิโลกรัม 35 บาท

  อุดมด้วยธาตุอาหารและฮิวมัสที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชจากประสบการณ์การผลิตกว่าสิบปี

  สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง

 • มูลไส้เดือน ขนาดบรรจุกระสอบละ 25 กิโลกรัม 625 บาท

  สำหรับเกษตรกรที่ใช้บำรุงพืชแปลงใหญ่ทั้งไม้ดอก ไม้ผล

 • น้ำหมักมูลไส้เดือน ขนาด 600 ซีซี. 35 บาท

  สำหรับไม้ดอกไม้ประกับ ไม้กระถาง ใช้ฉีดพ่นบำรุงพืชทางใบหรือผสมน้ำรดต้นไม้

  มีขนาดบรรจุเป็นแกลลอน ๆมละ 20 และ 25 ลิตร

ไส้เดือนพันธุ์ African Night Crawler
เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์เร็ว ให้ผลผลิตดี
บริการจัดส่งทางพัสดุ

ทุกช่องทางการติดต่อ...

หรือรายละเอียดพร้อมแผนที่ที่ตั้งสวน...

https://goo.gl/maps/YQgaDEjMq1C2