• ปุ๋ยหมัก ขนาดถุงละ ~2 กิโลกรัม 35 บาท

    ผลิตจากของเสียจำพวกอินทรีย์วัตถุที่ออกจากระบบเมืองและผ่านกระบวนการหมักย่อยแล้ว

    สำหรับไม้ดอกไม้ประดับ ไม้กระถาง

  • ขนาดกระสอบละ 25 กิโลกรัม 125 บาท

    สามารถบรรจุกระสอบได้ตามน้ำหนักที่ต้องการเพื่อควบคุมปริมาณการใช้

    สำหรับนา พืชไร่ พืชสวน

ทุกช่องทางการติดต่อ...

หรือรายละเอียดพร้อมแผนที่ที่ตั้งสวน...

https://goo.gl/maps/YQgaDEjMq1C2